Merk deg følgende endringer fra 1. juli 2023

“For tilskudd til gjødsellager er det gjeninnført at det er tilstrekkelig med minimum 10 måneders lagringskapasitet eller toppdekke”

Tilnærmet alle som bygger gjødsellager får minimum 10 måneders lagringskapasitet med nytt gjødsellager. Vi regner totalen, så har du 6 måneders lagringskapasitet i kjelleren på gården og bygger et nytt satellittlager med 4 måneders lagringskapasitet vil det være tilstrekkelig.
De fleste søkere legger ved en beregningsplan, med en enkel tabell hvor det står forventet mengde husdyrgjødsel ut ifra dyretall og kapasitet (m3) og antall måneder lagring etter utbygging som dokumentasjon på at de innfrir kravet.
Det er svært sjeldent et problem at søker ikke innfrir kravet om minimum 10 måneders lagringskapasitet etter utbygging.

Klikk på linken for mere informasjon:

https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tradisjonelt-landbruk

Fylling av Kover Gjødselkum