Author Archives: Oddbjørn Sperstad

Merk deg følgende endringer fra 1. juli 2023

For tilskudd til gjødsellager er det gjeninnført at det er tilstrekkelig med minimum 10 måneders [...]