Vurderer du slangesprederanlegg?

Mer informasjon

Gjødselvogn fra cross

Mer informasjon

  Kover Gjødsellager

  – PERFEKT SOM SATELITTLAGER!
  – RASK OG ENKEL MONTERING
  – ØKONOMISK LØSNING

Mer informasjon

Produktene våre

Vi skal alltid være konkurransedyktige på pris og yte god service for kundene. Vi skreddersyr løsninger som passer til den hvert enkelte gårdbruker, og skal alltid levere kvalitet og god totaløkonomi på produktene.

Oddbjørn Sperstad • Daglig Leder

Nyheter og Tips

Merk deg følgende endringer fra 1. juli 2023

For tilskudd til gjødsellager er det gjeninnført at det er tilstrekkelig med minimum 10 måneders lagringskapasitet eller toppdekke.

Les mer

VI ER IMPORTØR FOR:

POMOT
Gjødselvogner

SPREADWISE
Slangesprederanlegg

CROSS Gjødselvogner og Tørrgjødselvogner

SEPCOM
Separatorer

FERRARI
Gjødsel- og vanningspumper