Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom Kover AS og kjøper:

Priser
Alle priser er eksklusiv frakt, montering og merverdiavgift, hvis ikke annet er avtalt.
Tilbud er basert på dagens råvarepriser, og vi tar derfor forbehold om endringer av disse.
Dersom Kover AS sine kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere frakter, forsikringer, toll, avgifter, valutakursforandringer eller andre forhold som Kover AS ikke råder over, forbeholder Kover AS seg rett til å regulere prisene tilsvarende. Dersom annet ikke er avtalt gjelder prisene fritt våre lokaler i Skjåk.

Gebyrer, frakt og emballasje
Alle priser er eks. emballasje. Emballasjen er normalt gratis. Varene leveres på avtalt sted til avtalt pris, om ikke frakt er avtalt er tilbudet basert på henting av varene ved våre lokaler i Skjåk.

Salgspant
Iht. panteloven §. 3-14 har Kover AS salgspant i den leverte vare for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Leveringstid
Oppgitt leveringstid angir den dato varene ekspederes fra Kover AS. Kover AS vil informere kjøper dersom den normale leveringstid ikke kan overholdes. Forsinkede leveranser berettiger ikke til erstatning.

Betaling
Kover AS sine betalingsbetingelser er normalt netto pr. 10 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall beregnes etterskuddsrente iht. gjeldende regler.

Kredittvurdering, sikkerhet
Kover AS forbeholder retten til å foreta løpende kredittvurderinger og/eller innhente bankgaranti/forskuddsbetaling før igangsettelse av ordre. For mindre ordre forbeholder vi oss retten til å kunne sende varene i oppkrav til kunden om ikke annet er avtalt.

Reklamasjoner, retur
Alle reklamasjoner må fremsettes omgående, skriftlig og aldri senere enn 8 dager etter varemottakelse.
Varer som er spesialtilvirket, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, godkjennes normalt ikke for retur.

Force majeure
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelsen av avtalen gir Kover AS rett til helt eller delvis å annullere avtalen eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving av avtalen eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for Kover AS. Kover AS er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgende av disse.

Garanti
Kover AS garanterer for feil som følge av material- eller fabrikasjonsfeil ved sine produkter for en periode på ett år etter kjøpsdato. Garantien dekker ikke produkter og/eller produktdeler som slites naturlig og som naturlig kan betraktes som forbruksdeler. Garantien er ikke gyldig dersom en feil eller skade er forårsaket av uriktig bruk og/eller dårlig vedlikehold eller dersom endringer er gjort på produktet. For å sikre korrekt bruk av produkt må brukeren følge alle instruksjoner i bruksanvisning nøye, og unngå handlinger eller bruksmåter som er beskrevet som ikke tilrådelig eller som det advares mot i bruksanvisningen.